CARBONARA PASTA ( Mỳ Ý heo nấm sốt kem )

69.000

Mỳ Ý, heo muối Ý, nấm, kem tươi, sữa tươi, nấm, trứng gà

(Spaghetti, Bacon, Mushroom, Cream, Milk, Egg)