BOLOGNESE PASTA ( Mỳ Ý bò bằm )

65.000

Mỳ Ý,sốt bò, phô mai, sốt cà chua

(Spaghetti, Tomato Sauce, Beef, Mozzarella, Parmesan Cheese)