SEAFOOD CREAM PASTA ( Mỳ Ý hải sản sốt kem )

75.000

Mỳ Ý, tôm, mực, nghêu, bông cải xanh, hành tây, kem tươi, sữa tươi

(Spaghetti, Shrimp, Squid, Clams, Cream, Milk, Onion, Broccoli)