SAEFOOD DELUXE( Hải sản đặc biệt) – size M

Size M- Sốt rong biển, tôm, mực, nghêu, hành tây, ớt chuông, nấm, phô mai

(Spaghetti, Shrimp, Parsley, Garlic, Lemon Sauce, Paprika)