SHRIMP SOUR SPICY PASTA ( Mỳ Ý tôm chua cay )

65.000

Mỳ Ý, tôm, ngò tây, chanh, tỏi củ, ớt bột

(Spaghetti, Shrimp, Parsley, Garlic, Lemon Sauce, Paprika)